OMNI SV Ens
U bent hier: Ledenadministratie

Ledenadministratie

AANMELDING:

De aanmelding voor elke afdeling van de vereniging en de aanmelding voor donateur moet geschieden via het aanmeldingsformulier van de vereniging.
Personen van 16 jaar en ouder, die zich aan willen melden voor de afdeling voetbal, zaalvoetbal, tennis, volleybal of badminton moeten een kopie van een officieel legitimatiebewijs met pasfoto (geen digitale print) aan de vereniging overhandigen. Alles inleveren bij de secretaris van de betreffende afdeling. 

Contributie en donateurs
Voor de inning van de contributie en de donateursgelden moet een machtiging voor de vereniging afgegeven worden om de bedragen via incasso automatisch van de bank of giro af te schrijven. Deze machtiging geeft u (eventueel ouder of voogd) af door op het aanmeldingsformulier uw bank- of gironummer in te vullen. Verder stappen hoeft u dan ook niet te ondernemen bij bank of giro.
Als u dit door de vereniging laat doen krijgt u ook geen problemen bij juiste afmelding van de vereniging. De contributie wordt aan het begin van het jaar en het betreffende kwartaal geheven.

Zie voor een bijdrage in de contributie door de gemeente Noordoostpolder bij Meedoenpakket.

AFMELDING:

Afmeldingen moeten schriftelijk (één week van te voren) bij de secretaris van de betreffende afdeling ingediend worden. Bij de afmeldingen is het niet nodig om uw bank- of girorekening stop te zetten. Dit gebeurt automatisch, want het lid wordt uitgeschreven.

afmelding voetbal:
- pupillen voor 1 januari of voor 1 juli
- junioren voor 1 juli
- senioren voor 1 juli

afmelding gym:
- per kwartaal (aansl. kwartaal wordt nog wel in rekening gebracht).


afdeling volleybal: 
- per kwartaal


afdeling zaalvoetbal: 
- per kwartaal


afdeling tennis: 
- voor 1 december


afdeling badminton:
- voor 1 juli

donateurs
- voor 1 december


WIJZIGINGEN:

Wijziging bank- of gironummer:
Indien uw bank- of gironummer gewijzigd wordt, wilt u dat dan aan de ledenadministratie (penningmeester@svens.eu) doorgeven en niet aan de bank of giro.

Adreswijzigingen:
Wilt u de adreswijzigingen aan de ledenadministratie (penningmeester@svens.eu) én aan de betreffende afdeling(en) meedelen. Bij nalatigheid kan dit problemen veroorzaken bij de verschillende bonden.